Spotkanie modlitewne ku czci ofiar.

5 września br. w par. Chełmno nad Nerem na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof odbyło się spotkanie modlitewne w intencji pomordowanych tam Polaków, Żydów, Romów, Dzieci Czeskich, Jeńców Radzieckich, któremu przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering.

Obchody rozpoczęły się o godz. 12:00 przejściem wszystkich uczestników wraz z pocztami sztandarowymi, wieńcami i zniczami pod pomnik ofiar z napisem ,,Pamiętamy”. Po słowie Księdza Biskupa nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów oraz zapalenie zniczy. Następnie przedstawiciel gminy żydowskiej z Łodzi poprowadził w języku hebrajskim modlitwę za pomordowanych w tym miejscu. Następnie wszyscy zebrani odmówili wspólnie Modlitwę Pańską.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa została przeniesiona do kościoła parafialnego w Chełmnie. Na początku liturgii wszystkich zebranych i zaproszonych gości powitał ks. proboszcz Grzegorz Grochowski. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Michał Pietrzak. Kaznodzieja w kontekście męczeństwa pomordowanych ofiar wskazał na istniejącą antynomię dobra i zła, prawdy i kłamstwa w ludzkim sercu, życiu i kulturze ludzkiej.

List Wicepremiera.

Na zakończenie Mszy św. kierownik Muzeum byłego obozu zagłady Kulmhof, Piotr Wąsowicz odczytał list Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego skierowany do zgromadzonych.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: kapłani, a wśród nich Kapelan Prezydenta RP ks. prał. Zbigniew Kras, alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, siostry zakonne, przedstawiciele wyznania Mojżeszowego i Żydowskiego Instytutu Historycznego, przedstawiciele Związku Romów Polskich. Przybyli również członkowie władz samorządowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Jak również reprezentaci władz wszystkich miejscowości, z których pochodzili ci, którzy zostali w tym miejscu pomordowani.

Obok wymienionych osób, obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych: komendanci Powiatowi Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele szkół: podstawowych, gimnazjalnych i średnich wraz z pocztami sztandarowymi.

W Uroczystości wzieli udział również, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i muzeów, przedstawiciele harcerzy, Ochotniczych Straży Pożarnych, myśliwskich i kombatantów, przedstawiciele prasy, radia i telewizji oraz mieszkańcy Chełmna.