Biblia Tysiąclecia.

Poniżej znajduje się pełny tekst tłumaczenia Pisma Świętego tzw. Biblia Tysiąclecia wydawnictwa Pallotinum. Jest to polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Biblia Tysiąclecia przyjęta została jako przekład liturgiczny w Kościele katolickim w Polsce.

Poniższa strona znajduje się pod adresem: TwojaBiblia.pl

Zachęcamy również do lektrury “Dzienniczka” Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, który dostępny jest w naszych zasobach.