Historia

Historia parafii sięga XII w. Chełmno wymieniane jest po raz pierwszy w dokumencie z 1136 r. wśród 149 osad – posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, które bł. Bogumił z Dobrowa nadał cystersom. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII wieku. Do 1818 podlegała administracyjnie archidiecezji gnieźnieńskiej, następnie do 1920 – archidiecezji warszawskiej, w latach 1920 – 1925 – diecezji łódzkiej, a obecnie – diecezji włocławskiej.

Kościół:

Poprzedni kościół – drewniany z 1779, spłonął.

Obecny murowany kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został zbudowany w stylu neogotyckim w 1875, a konsekrowany w 1887.

Budynek kościoła zaprojektował inżynier powiatowy Ignacy Miłobędzki, ojciec Tadeusza Miłobędzkiego, profesora chemii, który w latach 1920–1921 pełnił funkcję rektora SGGW w Warszawie. W ołtarzu głównym znajdują się: obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Na początku lat 90. XX wieku gruntownie przebudowano prezbiterium świątyni. W latach 1944–1945 w kościele znajdowała się „stacja obnażenia”. Żydów ograbiano z bagaży i odzieży, ładowano do samochodów – komór gazowych; fakt ten upamiętnia pomnik przy kościele.